Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zasady uiszczania opłat sądowych

Opłaty sądowe należy uiszczać w kasie lub przelewem na konto bankowe Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim. Sygnaturę akt należy podać, gdy została stronie wskazana w piśmie Sądu.

W dowodzie uiszczenia wpisu sądowego proszę wskazać oznaczenie strony postępowania  oraz  organ, którego akt, czynność lub bezczynność jest przedmiotem skargi, a także numer zaskarżonego aktu.


Dane konta bankowego:

KONTO BANKOWE
NBP O/Zielona Góra
43 1010 1704 0060 1522 3100 0000

Wersja XML