Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kolejność rozpoznawania spraw

Kolejność rozpoznawania spraw

Zgodnie z § 31 Rozporządzenia Prezydenta RP z 18 września 2003 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 169, poz. 1646) sprawy wniesione do Sądu rozpoznaje się według kolejności ich wpływu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

W uzasadnionych przypadkach Prezes Sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy lub określonych spraw poza kolejnością, o której mowa powyżej.

 

nowa podstrona, dodana 2009-07-31

 

Podmiot udostępniający: WIS
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Magdalena Bernacka
Data wytworzenia: 2009-07-31
Wersja XML