• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Brak opisu obrazka

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Dąbrowskiego 13

66-400 Gorzów Wielkopolski

tel. (0-95) 7330-700
fax (0-95) 7330-715

e-mail:

NIP:599-29-00-085
REGON 080000621

KONTO BANKOWE
NBP O/Zielona Góra
43 1010 1704 0060 1522 3100 0000

Godziny urzędowania Sądu:

Poniedziałek - Piątek
730 - 1530

 

Godziny urzędowania sekretariatów wydziałów orzeczniczych:

Poniedziałek - Piątek
830 - 1400
wydział I tel. 95 73 30 720

wydział II tel. 95 73 30 741
 

Wydział Informacji Sądowej:

Poniedziałek - Piątek 730 - 1500
tel. 95 73 30 762
fax 95 73 30 763
e-mail:

Akta spraw są udostępniane do wglądu w godz. 7:30-15:00

Z uwagi na konieczność zapoznania się z aktami spraw przez sędziów orzekających,
możliwość ich udostępnienia stronom oraz pełnomocnikom w ciągu 7 dni
poprzedzających rozprawę należy uzgodnić z sekretariatem wydziału.

Istnieje możliwość telefonicznego i mailowego ustalenia terminu
zapoznania się z aktami sprawy: wis@gorzow.wsa.gov.pl

Biuro Podawcze przyjmuje pisma:

 od godz. 7:30 do godz. 15:00

e-mail:

Jeśli pismo jest kolejnym w danej sprawie, należy podać sygnaturę tej sprawy
(tj. oznaczenie sprawy, np. I SA/Go 1/14).

Kasa Sądu
Poniedziałek - Piątek 800-1300

Wersja XML

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Dąbrowskiego 13
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. (95) 73 30 700
fax (95) 73 30 715
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 602080
w tym miesiącu: 8875
dzisiaj: 89