Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o przetwarzaniu danych do umowy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ( dalej : RODO ) informujemy, że :

 

 1. Administratorem Pana danych osobowych jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel. 095 7330 700.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się osobiście w siedzibie Sądu lub pod adresem poczty elektronicznej .
 3. Dane osobowe będą przetwarzane tylko w celach związanych z realizacją niniejszej umowy.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pana danych jest:
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
 2. Pozyskane od Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
 1. Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez obowiązkowy okres      przechowywania dokumentacji, ustalony odrębnymi przepisami.
 2. Ponadto informujemy, że ma Pan prawo do :
 1. Przysługuje Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych       Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu      decyzji lub profilowaniu.

 

Wersja XML