Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majatkowe


Oświadczenia majątkowe, które zostały złożone do dnia 5 stycznia 2017 roku - art. 11 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw nie podlegają publikacji.

Na podstawie art. 87 § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz.U. 2016 poz. 2062), w związku z art. 11 ustawy z dnia 30 listopada 2016r. o zmianie ustawy - prawo o ustroju sadów powszechnych oraz niektórych innych ustaw informacje zawarte w poniższych oświadczeniach stanowią tajemnice prawnie chronioną i podlegają ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli tajności "zastrzeżone".

Oświadczenia za rok 2019

PDFKrzysztof Dziedzic.pdf
PDFJacek Jaśkiewicz.pdf
PDFAnna Juszczyk-Wiśniewska.pdf
PDFAdam Jutrzenka-Trzebiatowski.pdf
PDFStefan Kowalczyk.pdf
PDFZbigniew Kruszewski.pdf
PDFJacek Niedzielski.pdf
PDFJarosław Piątek.pdf
PDFMichał Ruszyński.pdf
PDFAlina Rzepecka.pdf
PDFDariusz Skupień.pdf
PDFGrażyna Staniszewska.pdf
PDFDamian Bronowicki.pdf
PDFKatarzyna Kołodziej-Kobierowska.pdf
PDFKrzysztof Rogalski.pdf
 

PDFDamian Bronowicki.pdf
 

Oświadczenia za rok 2018

PDFKrzysztof Dziedzic.pdf
PDFJacek Jaśkiewicz.pdf
PDFAnna Juszczyk-Wiśniewska.pdf
PDFAdam Jutrzenka Trzebiatowski.pdf
PDFStefan Kowalczyk.pdf
PDFZbigniew Kruszewski.pdf
PDFSławomir Pauter.pdf
PDFJarosław Piątek.pdf
PDFMichał Ruszyński.pdf
PDFAlina Rzepecka.pdf
PDFJacek Niedzielski.pdf
PDFDariusz Skupień.pdf
PDFGrażyna Staniszewska.pdf
PDFDamian Bronowicki.pdf
PDFKrzysztof Rogalski.pdf
 

Oświadczenia za rok 2017

PDFKrzysztof Dziedzic.pdf
PDFAnna Juszczyk-Wiśniewska.pdf
PDFAdam Jutrzenka-Trzebiatowski.pdf
PDFStefan Kowalczyk.pdf
PDFZbigniew Kruszewski.pdf
PDFSławomir Pauter.pdf
PDFJarosław Piątek.pdf
PDFMichał Ruszyński.pdf
PDFAlina Rzepecka.pdf
PDFJacek Jaśkiewicz.pdf
PDFJacek Niedzielski.pdf
PDFDariusz Skupień.pdf
PDFGrażyna Staniszewska.pdf
PDFKrystyna Skowrońska-Pastuszko.pdf
PDFKrystyna_Skowrońska-Pastuszko.pdf   przejście w stan spoczynku
PDFAleksandra Wieczorek.pdf
PDFAleksandra_Wieczorek.pdf   przejście w stan spoczynku
PDFDamian Bronowicki.pdf
PDFKrzysztof Rogalski.pdf

Oświadczenia majątkowe sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego złożone przed wejściem w życie ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 2103).

PDFAlina Rzepecka.pdf
PDFGrażyna Staniszewska.pdf
PDFJacek Jaśkiewicz.pdf
PDFJacek Niedzielski.pdf
PDFJarosław Piątek.pdf
PDFKrystyna Skowrońska-Pastuszko.pdf
PDFZbigniew Kruszewski.pdf
Dariusz Skupień – uwzględniono wniosek o objęcie oświadczenia majątkowego ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych
PDFDamian Bronowicki.pdf
PDFKrzysztof Rogalski.pdf
 

Wersja XML